Värme i tiden
I en tid av börsnedgång och ökad miljömedvetenhet växer intresset för värmepumpar. Bengt Jansson och Nils Nyström, delägare i J.AB Rör, har under de senaste åren iakttagit ett uppvaknat intresse för värmepumpen. De har ett stort branschkunnande och tror på miljövänliga och kostandseffektiva produkter.
Med höstkylan kommer längtan efter den sköna värmen inomhus. Den som har eget hus kan välja mellan olika typer av uppvärmning, vedeldning om man har tillgång till skog, annars olja eller el. Men för Bengt Jansson och Nils Nyström är tron på alternativet bergvärmepump stark. De senaste åren har allt fler värmepumpar monterats runt om i landet och J.AB rör har allt mer svängt över sin verksamhet åt det hållet.
 - Investeringen i pumpen lönar sig snabbt. Efter ett år har man sänkt sina kostnader med tre fjärdedelar... Jag förstår att efterfrågan ökat till nyproducerade fastigheter, säger Bengt.     
Priset och omtanken om miljön är inte de enda faktorer som gynnas av pumpen. Tekniken har också fört med sig en bekvämlighet att kunna reglera hemmets temperatur med några enkla knapptryckningar på datorn. Den Internetbaserade fjärrstyrningen gör det möjligt att höja eller sänka temperaturen från utlandet och ta emot information om eventuella fel i form av ett SMS.
 
Förutom montering av värmepumpar sysslar J.AB Rör med installation av alla typer av rör. Bengt talar om en aldrig sinande ström av uppdrag.
- Det vi monterar idag sjunger på sista versen om tjugofem år. Det vi monterade för tjugofem år sedan behöver vi byta ut idag, konstaterar Bengt.
För att nå framgång i den här branschen måste man vara punktlig. Ett bygge är ett enda stort samarbete mellan människor med olika fackkunskaper. Utför man inte sin del faller samordningen.
- Är inte vi klara med rören, kan inte elektrikern dra elen och då kan målaren inte komma och slutföra sitt arbete. Därför är en av våra hörnstenar punklighet, säger Bengt.
 
I framtiden hoppas Bengt kunna ha en provanläggning för värmepumpar i bruk. Där skall människor kunna se pumpen i funktion och använda företagets datorer för att knappa på och utforska den Internetbaserade styrningen av fjärrvärmen.
J.AB Rör är också i ett skede där de skall expandera verksamheten till att omfatta elinstallationer. Någon gång i oktober hoppas han att bolaget J.AB EL ska stå redo för marknaden.

J. AB Rör

Bransch:
Bygg / Fastighet

Telefon: 08-7157560
Fax: 08-7159095


Email:
j.ab@telia.com

Adress:
J. AB Rör
Box 45
13222 SALTSJÖ-BOO

| 13 SENASTE FÖRETAGEN